Dance

Advertisements
Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Rhowch sylw

Arts Award training Advert for artists cymraeg

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Dathlu Oed 2017

Dathlu Oed yn Sir Ddinbych25 Medi 1 Hydref 2017GweithgareddauaCyswllt

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

BODELWYDDAN WELSH PNG

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

mAKERSFLYER PNG WELSH

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Rhowch sylw

Galw-am-Artistiaid_STAMPcastell02_Cym-1

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Mae Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych wedi cydweithio gyda’r Gwasanaeth Ieuenctid ac Ysgol Clawdd Offa ar brosiect celf yn canolbwyntio ar drawsnewid ac ymwybyddiaeth ofalgar.  Bu i artistiaid Jude Wood a Sara Jane Harper weithio gyda disgyblion blwyddyn 6, gan weithio’n greadigol i ymdrin â’u symud buan i ysgol uwchradd.  Mae arddangosfa o’u gwaith ym Mharc Gwledig Loggerheads tan fis Ebrill.

loggerheads-stuff-for-blog

loggerheads-pic-2

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw