BODELWYDDAN WELSH PNG

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

mAKERSFLYER PNG WELSH

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Rhowch sylw

Galw-am-Artistiaid_STAMPcastell02_Cym-1

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Mae Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych wedi cydweithio gyda’r Gwasanaeth Ieuenctid ac Ysgol Clawdd Offa ar brosiect celf yn canolbwyntio ar drawsnewid ac ymwybyddiaeth ofalgar.  Bu i artistiaid Jude Wood a Sara Jane Harper weithio gyda disgyblion blwyddyn 6, gan weithio’n greadigol i ymdrin â’u symud buan i ysgol uwchradd.  Mae arddangosfa o’u gwaith ym Mharc Gwledig Loggerheads tan fis Ebrill.

loggerheads-stuff-for-blog

loggerheads-pic-2

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw

Galw am Artist Tecstilau

final-welsh-draft-galw-am-artist-tecstilau-yn-venue-cymru-1

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Rhowch sylw

library-arts-xmas-w_v2

Delwedd | Cofnodwyd ar gan | Rhowch sylw

bruton-park-arts-xmas-w

Cyhoeddwyd yn Uncategorized | Rhowch sylw